*
  *
 *


Today 12/12/2561

Software Download

Quick Link

Link Out
Product :โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก (e-Export)
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก ส่วน Declaration
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก ส่วน Invoice
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก ส่วน Detail
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก ส่วน Summary data
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก ส่วน Short Declaration
โปรแกรมใบขนสินค้าขาออก ส่วนของใบกำกับ(Goods transition)
รายละเอียดสินค้า:
ระบบใขขนขาออก คือระบบสำหรับจัดทำใบขนสินค้าในการส่งของออก เพื่อเดินพิธีการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แบบไร้เอกสาร(e-Export) ระบบรองรับประเภทการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรทุกประเภทตามศุลกากเปิดให้ใช้งานในปัจจุบัน
และระบบรองรับการปรับเปลียนพิธีการ(new schema)ตามประกาศกรมศุลกรกรเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556

อีกทั้งระบบใบขนขาออกยังมีโปรแกรมสำหรับจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า(Goods transition)รวมอยู่ภายในระบบ
ซึ่งโปรแกรมจัดทำใบกำกับการขนย้ายสินค้า(Goods transition)คือโปรแกรมสำหรับจัดทำใบกำกับตู้สินค้า รองรับสถานที่บรรจุสินค้าทั้ง2แบบคือแบบส่งออกรายเดียว(FCL) และผู้ส่งออกหลายราย(LCL)
สนใจติดต่อ Support Contact ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 น.-17.30น.