*
  *
 *


Today 12/12/2561

Software Download

Quick Link

Link Out
Product :โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า (e-Import)
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า ส่วน Declaration Control
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า ส่วน Invoice Control
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า ส่วน Invoice Detail
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า ส่วน (Total/Pay)Declaration Control
โปรแกรมใบขนสินค้าขาเข้า ส่วนPreview ใบขน
รายละเอียดสินค้า:
ระบบใบขนขาเข้า คือระบบสำหรับจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อเดินพิธีการทางศุลกากรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร(i-
Import) ระบบรองรับประเภทการนำเข้าทุกประเภทที่กรมศุลกากรเปิดให้ใช้งานในปัจจุบัน
และรองรับการปรับเปลียนพิธีการ( new schema)ตามประกาศกรมศุลกากรเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2556
สนใจติดต่อ Support Contact ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ช่วงเวลา 8.30 น.-17.30น.